ชื่อ - นามสกุล :นายพิชิต บำรุงทรัพย์
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :บริหารองค์กร
ที่อยู่ :
Telephone :0929697891
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารองค์กร