หมวดหมู่ : จัดซื้อ / จัดจ้าง
หัวข้อ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
โดย : admin
อ่าน : 7355
อังคาร ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
พิมพ์